Subscription plans

Planovi

Besplatno

Ograničenje oglasa: 3
Vreme isteka: Nikada
Cena: 0
Cena po oglasu: 0

Detalji pretplate

Ograničenje slika: 20
Trajanje oglasa: 30 Dana
Video:
Kupi:
Aukcije:
Ponuda:
Vrste:
Plaćene kategorije:
Obrazac za kontakt oglaivača:
Detalji korisničkog profila:
Promocija "Prvi":
Promocija "Pozadina":
Promocija "Okvir":
Promocija "Podebljano":
Promocija "Specijalan":

5 Oglasa

Ograničenje oglasa: 5
Vreme isteka: 35 Dana
Cena: 20 - 40 poeni
Cena po oglasu: 4 - 8 poeni

Detalji pretplate

Ograničenje slika: 20
Trajanje oglasa: 30 Dana
Video:
Kupi:
Aukcije:
Vrste:
Plaćene kategorije:
Obrazac za kontakt oglaivača:
Detalji korisničkog profila:
Promocija "Prvi":
Promocija "Pozadina":
Promocija "Okvir":
Promocija "Podebljano":
Promocija "Specijalan":

10 Oglasa

Ograničenje oglasa: 10
Vreme isteka: 45 Dana
Cena: 35 - 70 poeni
Cena po oglasu: 3,50 - 7 poeni

Detalji pretplate

Ograničenje slika: 25
Trajanje oglasa: 30 Dana
Video:
Website:
Kupi:
Aukcije:
Vrste:
Plaćene kategorije:
Obrazac za kontakt oglaivača:
Detalji korisničkog profila:
Promocija "Prvi":
Promocija "Pozadina":
Promocija "Okvir":
Promocija "Podebljano":
Promocija "Specijalan":

15 oglasa

Ograničenje oglasa: 15
Vreme isteka: 55 Dana
Cena: 45 - 90 poeni
Cena po oglasu: 3 - 6 poeni

Detalji pretplate

Ograničenje slika: 30
Trajanje oglasa: 30 Dana
Video:
Website:
Kupi:
Aukcije:
Vrste:
Plaćene kategorije:
Obrazac za kontakt oglaivača:
Detalji korisničkog profila:
Promocija "Prvi":
Promocija "Pozadina":
Promocija "Okvir":
Promocija "Podebljano":
Promocija "Specijalan":

30 Oglasa

Ograničenje oglasa: 30
Vreme isteka: 60 Dana
Cena: 75 - 150 poeni
Cena po oglasu: 2,50 - 5 poeni

Detalji pretplate

Ograničenje slika: 30
Trajanje oglasa: 30 Dana
Video:
Website:
Kupi:
Aukcije:
Vrste:
Plaćene kategorije:
Obrazac za kontakt oglaivača:
Detalji korisničkog profila:
Promocija "Prvi":
Promocija "Pozadina":
Promocija "Okvir":
Promocija "Podebljano":
Promocija "Specijalan":

60 Oglasa

Ograničenje oglasa: 60
Vreme isteka: 65 Dana
Cena: 120 - 240 poeni
Cena po oglasu: 2 - 4 poeni

Detalji pretplate

Ograničenje slika: 3
Trajanje oglasa: 30 Dana
Video:
Website:
Kupi:
Aukcije:
Vrste:
Plaćene kategorije:
Obrazac za kontakt oglaivača:
Detalji korisničkog profila:
Promocija "Prvi":
Promocija "Pozadina":
Promocija "Okvir":
Promocija "Podebljano":
Promocija "Specijalan":

120 Oglasa

Ograničenje oglasa: 120
Vreme isteka: 70 Dana
Cena: 180 - 360 poeni
Cena po oglasu: 1,50 - 3 poeni

Detalji pretplate

Ograničenje slika: 3
Trajanje oglasa: 30 Dana
Video:
Website:
Kupi:
Aukcije:
Vrste:
Plaćene kategorije:
Obrazac za kontakt oglaivača:
Detalji korisničkog profila:
Promocija "Prvi":
Promocija "Pozadina":
Promocija "Okvir":
Promocija "Podebljano":
Promocija "Specijalan":

240 Oglasa

Ograničenje oglasa: 240
Vreme isteka: 40 Dana
Cena: 240 - 480 poeni
Cena po oglasu: 1 - 2 poeni

Detalji pretplate

Ograničenje slika: 30
Trajanje oglasa: 30 Dana
Video:
Website:
Kupi:
Aukcije:
Vrste:
Plaćene kategorije:
Obrazac za kontakt oglaivača:
Detalji korisničkog profila:
Promocija "Prvi":
Promocija "Pozadina":
Promocija "Okvir":
Promocija "Podebljano":
Promocija "Specijalan":

Dodavanje oglasa na autopijac.rs je besplatno.

Svaki korisnik može besplatno dodati 3 oglasa u 30 dana, a kasnije ih obnoviti za još 30 dana (takođe besplatno).

Pogledajte " Promocije " da saznate više, proverite cene ili se prijavite da dobijete 100 bodova!